Logo
Banner Banner Banner
Banner

Historiku Avokatise

Historiku Avokatise
Banner

Rregjistri Kombetar

Rregjistri Kombetar
Banner

Rregullorja Provimit

Rregullorja Provimit
Banner

Prof. Dr.
MAKSIM R. HAXHIA

Kryetar i DH.K.A

N J O F T I M E

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë kandidatët për avokat që ndjekin programin e trajnimit pranëShkollës Kombëtare të Avokatisë se kompozimi i grupeve për frekuentimin e këtijprogrami janë si më poshtë.

Njëkohësisht Komiteti Shkencor bën me dije se nga data e sotme fillon pagesa etarifës së shkollimit, e cila duhet të paguhet pranë Dhomës Kombëtare të Avokatisë(llogari bankare të shkollës). Afati i kryerjes së pagesës është brenda datës 10 Dhjetor 2014.

Pagesa e kësaj tarife është e detyrueshme për ndjekjen e SHKA-së dhe ju sqarojmëse ndaj kandidatëve të regjistruar dhe që nuk shlyejnë detyrimin e mësipërm nukdo të kryhet asnjë lloj shërbimi si në drejtim të mësimdhënies ashtu edhe në paisjenme vërtetime në rastet që ata e kërkojnë.

KOMITETI SHKENCOR I SHKA

DHOMA KOMBETARE E AVOKATISE

NJOFTIM

Per tu informuar mbi riformatimin e grupeve te shkolles kombetare te avokatise ju lutemi klikoni ketu per te shkarkuar listen e fundit.

KOMITETI SHKENCOR I SHKA

DHOMA KOMBETARE E AVOKATISE

Mbylle