Logo
Banner Banner Banner
Banner

Historiku Avokatise

Historiku Avokatise
Banner

Rregjistri Kombetar

Rregjistri Kombetar
Banner

Rregullorja Provimit

Rregullorja Provimit
Banner

Prof. Dr.
MAKSIM R. HAXHIA

Kryetar i DH.K.A

N J O F T I M

Dhoma e Avokatise Tirane njofton se kanë filluar procedurat e pranimit te kerkesave per avokatët kryesisht per vitin 2014.

Avokatët e interesuar për këtë qëllim janë të lutur të paraqesin kërkesën e tyre pranë administratës të Dhomës Avokatisë Tiranë brenda datës 15 Dhjetor 2013.

Në kërkesën që do të depozitojnë, avokatët duhet të plotësojnë formularin me të dhëna si më poshtë:

  • Emri                                                       ________________________
  • Mbiemri                                                 ________________________
  • Licensa nr                                             ________________________
  • NIPT Tatimor.                                        ________________________
  • Adresa e plotë e subjektit:                  ________________________
  • Nr.telefonit i subjektit:                          ________________________
  • Adresa E-mail                                       ________________________

Të dhënat e grumbulluara nga ky proces do ti nënshtrohen diskutimit në Këshillin Drejtues të Dhomës Avokatisë Tiranë dhe listat përfundimtare të hartuara nga ky proces do të përcillen pranë gjykatave dhe prokurorisë që operojnë në rrethin e Tiranës, mbi bazën e të cilave këto subjekte duhet të operojnë.

K R Y E T A R I
Av. Fatmir BRAKA

Mbylle